ПРАКТИКА ПЕРЕДДИПЛОМНА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
та програма виробничої практики

для здобувачів освіти денної форми навчання

за освітньо-професійною програмою

275 «Транспортні технології

(на автомобільному транспорті)»