Iсторiя

У 1990 р. була створена кафедра автомобілів та автомобільного господарства. У різні роки кафедру очолювали І. Р. Ревтюх (1990−1993), М. Г. Босняк (1993−1999), В. С. Гірін (1999−2013). З 2013 р. кафедрою керує доктор технічних наук, професор Ю. А. Монастирський.

Перед кафедрою було поставлене відповідальне завдання – започаткувати підготовку інженерів-механіків автомобільного сервісу, яких не випускав жоден навчальний заклад міста. На той час це було складною проблемою, оскільки необхідно було в стислий час створити належну лабораторну базу. Завдяки самовідданій роботі співробітників, а також за підтримки великих автопідприємств міста, на кафедрі почали функціонувати навчальні лабораторії та предметні аудиторії з основних спеціальних дисциплін: технічної експлуатації автомобілів і двигунів, випробування експлуатаційних матеріалів, електроустаткування автомобілів тощо; є комп’ютерний клас.

У 2010 р. кафедра "автомобілів та автомобільного господарства" змінила назву на кафедру "автомобільного транспорту", на якій готуються фахівці за двома спеціальностями: 274 "Автомобільний транспорт", 275 "Транспортні технології".

Задля підвищення рівня фахової підготовки майбутніх інженерів створено філії кафедри:

у Криворізькому автотранспортному коледжі КНУ (корпус № 7);

у виробничих приміщеннях і гірничотранспортних цехах ПрАТ «ПівнГЗК», у цехах технологічного автотранспорту ПрАТ «ІнГЗК», ТОВ «Кривбас-БЕЛАЗ-Сервіс СП», ТОВ «Веста Сервіс», ТОВ «Екоспецтранс», «Автодизель», ПАТ «Криворіжіндустрбуд», ТОВ «Едельвейс-4» СТО BOSH service «Лідер».

На кафедрі діють дві наукові лабораторії: лабораторія експлуатаційних матеріалів і лабораторія автомобільних двигунів, у яких студенти та викладачі мають змогу проводити дослідницькі роботи.

Підтримуються контакти зі спорідненими вишами України, завдяки чому проводяться спільні дні науки, конференції, екскурсії на підприємства. Щорічно, до Дня автомобіліста і дорожника, кафедра проводить всеукраїнську науково-практичну конференцію “Шляхи вирішення проблем експлуатації спеціалізованих автотранспортних засобів”, у якій активну участь беруть представники підприємств і близьких за фахом вишів України.

Співробітники кафедри постійно займаються науково-дослідною роботою, основними напрямами якої є питання експлуатації та технічного сервісу кар’єрних автосамоскидів, вдосконалення транспортних систем і технологій підприємств гірничо-металургійного комплексу, підвищення ефективності тягового електроприводу кар’єрного автомобільного транспорту великої вантажопідйомності, створення діючих лабораторних установок для встановлення та визначення закономірностей для керування тяговим електроприводом автосамоскидів, експлуатація та обслуговування електричних і електронних систем автомобілів, покращення експлуатаційних властивостей кар’єрних самоскидів, взаємодія видів промислового транспорту та підвищення ефективності роботи екскаваторно-автомобільних комплексів глибоких кар’єрів, збільшення довговічності великогабаритних шин, пошук ресурсозберігаючих технологій під час експлуатації, проведення технічного обслуговування та ремонту машин, комп’ютерне імітаційне моделювання транспортних процесів і систем, зокрема транспортних мереж великих міст, роботи автобудівних і автотранспортних підприємств, теорія руху колісних і гусеничних машин.