В Україні розпочалася підготовка до єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями
«Автомобільний транспорт» і «Транспортні технології»

27 грудня 2022 року відбулося засідання робочих груп із питань методичного, організаційного та аналітичного забезпечення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) за спеціальностями «Автомобільний транспорт», «Транспортні технології (за видами)», в якому, у відповідності до наказу МОН України від 23.12.2022 р. №1165, взяв участь доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автомобільного транспорту Монастирський Ю.А.

Разом із представниками Міністерства освіти і науки України, Міністерства інфраструктури України, Міжнародної громадської організації «Універсальна екзаменаційна мережа» та колегами з інших закладів вищої освіти Юрій Анатолійович працюватиме над розробкою програми ЄДКІ, а також здійснюватиме організаційне, методичне та аналітичне забезпечення підготовки до його проведення.

Бажаємо усім членам робочих груп творчого натхнення та успіхів у такій відповідальній справі!

Міністерство освіти і науки України

Інститут вищої освіти НАПН України

Криворізький національний університет

Кафедра автомобільного транспорту

22 грудня 2022 року завідувач кафедри автомобільного транспорту Криворізького національного університету, професор, доктор технічних наук Монастирський Юрій Анатолійович взяв участь у вебінарі "Вдосконалення викладання у вищій освіті"

Британська Рада в Україні у партнерстві з Інститутом вищої освіти НАПН України, Advance HE (Велика Британія) та за підтримки Міністерства освіти і науки України і Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти реалізує Програму вдосконалення викладання у вищій освіті України.

Метою Програми є підвищення якості вищої освіти України шляхом розвитку інституційної спроможності університетів України щодо вдосконалення викладання і навчання.

22 грудня 2022 року завідувач кафедри автомобільного транспорту Криворізького національного університету, професор, доктор технічних наук Монастирський Юрій Анатолійович взяв участь у вебінарі "Вдосконалення викладання у вищій освіті".

Завдяки реалізації Програми очікується досягнення таких результатів: створення національної платформи для фахового обговорення та обміну кращими практиками з вдосконалення викладання у вищій освіті; формування мережі викладачів та управлінців, готових до втілення змін та обміну ефективними практиками вдосконалення викладання і навчання як у власному університеті, так і між університетами України; підтримка університетів у реалізації інституційних проектів із вдосконалення викладання.

Всього у вебінарі взяли участь близько 400 учасників із університетів України.

Учасники зустрічі розглянули питання використання прикладних інструментів для здійснення методичної експертизи силабусів; опрацьована методика розробки програми навчальної дисципліни та можливості її удосконалення відповідно до вимог внутрішньої системи забезпечення якості.

Тривало жваве обговорення індивідуального та інституційного вимірів впровадження парадигми вдосконалення викладання в Україні.

Link

Зустріч університетів-партнерів проєкту Erasmus+ #CybPhys у Кіпрському університеті (м. Нікосія)

Завідувач кафедри «Автомобільний транспорт», професор, доктор технічних наук МОНАСТИРСЬКИЙ Юрій Анатолійович з 19 по 21 вересня прийняв участь у плановій зустрічі в рамках реалізації проекту Erasmus+ «Розвиток практично орієнтованої спрямованої на студентів освіти у напрямку моделювання кібер-фізичних систем» на базі Кіпрського університету (м. Нікосія), у своїх доповідях висвітлив питання розповсюдження результатів проекту, його реалізації в Криворізькому національному університеті, оцінки якості навчання студентів за новими курсами та новою освітньою програмою.

У дистанційному режимі зустріч відвідав доцент кафедри АТ, кандидат технічних наук СІСТУК Володимир Олександрович. Факт виконання усіх зобов’язань партнерів дозволив узгодити план роботи проекту та подальших зустрічей, перенести на лютий наступного року стажування студентів українських партнерів в Нікосії та продовжити проект #CybPhys до 14 травня 2023 року.


Випускник кафедри "Автомобільний транспорт"
про підтримання й відновлення роботоздатності кар'єрних самоскидів

Кожен автомобіліст знає, що ремонт машини це той ще клопіт...

А як вважаєте, скільки зусиль потребує відновлення великоваговика?

Як працюють спеціалісти ГТЦ-1 та як власними силами ремонтують велику гірничу техніку розповів експерт, заступник начальника цеху з інжинірингу Північного ГЗК, випускник кафедри "Автомобільний транспорт"
Криворізького національного університету Євген Березовський

06 липня 2022 відбулися збори команди CybPhys на чолі з ректором Миколою Ступником.

Зустріч була присвячена обговоренню результатів координаційної наради консорціуму проекту, а також плануванню подальших дій команди КНУ, спрямованих на успішне завершення Проекту.

Завідувач кафедри автомобільного транспорту, професор Юрій Монастирський, доцент Володимир Сістук, члени команди КНУ обговорили хід впровадження спільної платформи моделювання SMSE і необхідність її завершення навчальними матеріалами; організацію опитування зацікавлених сторін, структуру сайту університету та аналіз зворотного зв'язку; розробки навчальних курсів за змістом; впровадження внутрішніх процедур забезпечення якості Проекту, а також питання забезпечення стійкості результатів Проекту після його завершення. Враховуючи безпекову ситуацію в Україні, консорціум вирішив перенести організацію наступного візиту студентів на жовтень 2022 року.

06.07.2022 CybPhys team meeting headed by rector Mykola Stupnik took place.

The meeting was devoted to the discussion of the project consortium coordination meeting results, as well as to the planning of further KNU team actions aimed at successful Project completion.

Head of the Automobile Transport Department, Professor Yuriy Monastyrskyi, Associate Professor Volodymyr Sistuk, KNU team members discussed the progress in implementation of the joint platform for SMSE modeling and the necessity of its completion with educational materials; organization of the stakeholder's survey, design of the university website and feedback analysis on the content of the developed training courses; implementation of internal procedures for ensuring the Project quality, as well as the issue of ensuring the sustainability of the Project results after its completion.

Considering the security situation in Ukraine, the consortium decided to postpone organization of the next students’ visit till October 2022.

Аспірант кафедри Автомобільного транспорту КНУ в Католицькому університеті Лювена, Бельгія (KU Leuven), проект Erasmus+ #CybPhys.

Аспірант кафедри Автомобільного транспорту КНУ разом зі студентами КНУ , Харківського національного автомобільно-дорожнього університету і Чернігівського національного університету проводить дослідження в лабораторії виробництва біодизельного палива під час стажування в Католицькому університеті Лювена, Бельгія (KU Leuven), в рамках проєкту Erasmus+ “Розвиток практично орієнтованої спрямованої на студентів освіти у напрямку моделювання кібер-фізичних систем" #CybPhys.

Інфраструктура Криворізького національного університетуМоя професія - Автомобіліст

У Криворізькому навчально-науковому інституті відбувся КРУГЛИЙ СТІЛ
«Криворізькі місця концентрації ДТП: як запобігти

У заході приймали участь науковці Криворізького національного університету, які здійснюють свої дослідження у сфері безпеки дорожнього руху. Зокрема: завідувач кафедри автомобiльного транспорту, доктор технічних наук, професор Юрiй Монастирський; кандидат технічних наук, доцент Володимир Сістук та старший викладач Ігор Гірін

Договір академічного партнерства DataFromSky

Datafromsky Academy Program є навчальною програмою призначеною для закладів вищої освіти та учбових центрів, що надається на безоплатній основі. Завдяки даній програмі здобувачі освіти та викладачі матимуть повний доступ до сучасних інструментів автоматизованого аналізу дорожнього руху на основі використання платформи DataFromSky, яка знайшла широкого розповсюдження в організаціях з інжинірингу дорожнього руху та цивільного будівництва. Метою програми є впровадження способу відеоаналізу даних про дорожній рух, враховуючі сучасні тенденції проектування транспортної інфраструктури та організації руху. Завдяки доступу до платформи DataFromSky, відповідно до умов договору, студенти та викладачі матимуть змогу працювати із програмним забезпеченням практично без обмежень (надається 1000 кредитів, яким відповідає 200 годин руху відеозаписів з безпілотних літальних апаратів та 1000 годин – із камер спостереження). Таким чином, здобувачі освіти отримають нові компетентності в області використання технологій інтелектуального відеоаналізу даних дорожнього руху.

Приєднуючись до DataFromSky ACADEMY Program, заклад вищої освіти погоджується на участь у публікаціях статей у відкритих джерелах, у тому числі, у соціальних мережах, за результатами проведених досліджень з використанням платформи DataFromSky. Відповідно до договору, мінімальна кількість таких публікацій за рік становить 2. DataFromSky ACADEMY Program діятиме з 12.10.2020 по 14.10.2021 з можливістю продовження. До угоди також буде додано сертифікат академічного партнерства.

Презентація нової міської маршрутної мережі пасажирського транспорту

20 березня 2019 р. у ПК «Центральний» відбулась публічна презентація нової міської маршрутної мережі пасажирського транспорту, яка спрямована на покращення якості пасажирських перевезень у місті Кривий Ріг.

На презентації були присутні представники транспортного факультету – завідувач кафедри автомобільного транспорту проф. Монастирський Ю.А., доцент кафедри Сістук В.О., старший викладач Пристінський С.М.

Студентський форум «Специфіка пасажирських перевезень у місті Кривий Ріг»

У рамках цього проекту для органів місцевого самоврядування розроблено практичні рекомендації щодо оптимізації маршрутної мережі, зважаючи на отримані показники дублювання. Частину таких рекомендацій використано при формуванні нової мережі.

Транспортний факультет відвідує Петровський кар'єр
та гірничотранспортний цех

Команда транспортного факультету в складі викладачів кафедри автомобільного транспорту відвідала Петровський кар’єр та гірничотранспортний цех

Команда транспортного факультету на Глеєватському кар'єрі та
в гірничотранспортному цеху Центрального ГЗК

У рамках студентського кейс-чемпіонату «Метінвест» команда транспортного факультету Криворізького національного університету відвідала виробничі підрозділі Центрального ГЗК

"Метінвест-КРМЗ" приймає друзів

У рамках студентського кейс-чемпіонату «Метінвест» студенти та викладачі кафедри автомобільного транспорту відвідали Криворізький ремонтно-механічний завод, що є одним з провідних підприємств України з виготовлення запасних частин, деталей, вузлів і машин для гірничого та металургійного комплексів

Перемога студента кафедри автомобільного транспорту

Магістрант кафедри автомобільного транспорту Криворізького національного університету Божков О.С. визнаний переможцем конкурсу II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Автомобільна електроніка»

Кейс-чемпіонат
із вирішення реальних виробничих завдань у гірничодобувній галузі

12 лютого у палаці культури Центрального гірничо-збагачувального комбінату відбулось відкриття кейс-чемпіонату по вирішенню реальних виробничих завдань у гірничодобувній галузі від міжнародної групи компаній «МЕТІНВЕСТ» до участі в якому запрошені наші студенти. Під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри "Автомобільний транспорт" були підготовлені рішення 22 кейсів, що є абсолютною більшістю від загальної кількості представлених робіт !!!

Тренінг «Майстерність підготовки та проведення презентації»

12 березня у рамках кейс-чемпіонату «Метінвест» спеціально для студентів транспортного факультету проведено тренінг «Майстерність підготовки та проведення презентації» провідним фахівцем із тренінгу ПрАТ «ЦГЗК»

Всеукраїнська конференція
на базі кафедри автомобільного транспорту університету

24–25 жовтня 2019 року на базі кафедри автомобільного транспорту університету відбулася щорічна всеукраїнська науково-технічна конференція «Шляхи вирішення проблем експлуатації спеціалізованих автотранспортних засобів», яка традиційно присвячена обговоренню стану проблем, пов’язаних із використанням спеціалізованого автотранспорту, популяризації науково-технічних розробок, вирішенню проблем транспортування матеріалів та металургійної сировини, встановленню ділових контактів між підприємствами, науковими організаціями, окремими вченими і спеціалістами

Автомобілістів і дорожників привітали в мерії
з професійним святом

24 жовтня міський голова ВІЛКУЛ Юрій Григорович влаштував урочистий прийом до Дня автомобіліста, на який запросив кращих криворізьких водіїв, працівників дорожнього господарства та викладачів і студентів транспортного факультету Криворізького національного університету і вручив почені нагороди чемпіонам BELAZ Challenge-2019

Перемога на чемпіонаті
BELAZ Challenge-2019


Міжнародний чемпіонат
із вирішення машинобудівних кейсів

Вітаємо нашу команду "Рударі" і весь колектив кафедри автомобільного транспорту з підтвердженням статусу ЧЕМПІОНА !

Команда наших студентів "Рударі" перемогла на ІІ міжнародному чемпіонаті з вирішення машинобудівельних кейсів BELAZ Challenge-2019


– Важно, что студенты окунулись в атмосферу БЕЛАЗа, смогли оценить мощь и силу карьерных самосвалов, побывали на конвейере, воочию увидели, как и кто собирает эти грандиозные машины. Ребята нашей команды очень рады, ведь мы победили сразу в двух номинациях. Мне очень понравилось, что в номинациях отмечены все участники. Молодцы организаторы, что нашли изюминку в каждой студенческой дружине! – отметил доктор технических наук, профессор
Юрий Монастырский, заведующий кафедрой «Автомобильный транспорт» Криворожского национального университета.

МІЖНАРОДНИЙ ЧЕМПІОНАТ ІЗ ВИРІШЕННЯ МАШИНОБУДІВЕЛЬНИХ КЕЙСІВ СЕРЕД СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВУЗІВ

У білоруському місті Жодіно пройшов Міжнародний чемпіонат із вирішення машинобудівельних кейсів серед студентів технічних вузів – BELAZ Challenge-2019. У серйозній боротьбі команда КНУ стала абсолютним чемпіоном у третьому кейсі та переможцем студентської ліги в загальному заліку

У присутності високих гостей міський голова нагородив грамотами виконкому Криворізької міської ради завідувача кафедри «Автомобільний транспорт», професора, доктора технічних наук Монастирського Юрія Анатолійовича; старшого викладача кафедри Потапенка Володимира Володимировича; студентів-переможців: Кривенченка Владислава Володимировича, Божкова Олега Сергійовича, Кондиля Володимира Анатолійовича, Богатиренка Антона Олеговича, Порхуна Богдана Олеговича та побажав колективу кафедри і студентам подальших успіхів!

Студенти КНУ стали переможцями міжнародного чемпіонату «BELAZ Challenge»

Студенти КНУ - переможці "BELAZ Challenge-2018"

Команда «РУДАРІ» значно випередила найближчих суперників, стала чемпіоном та завоювала КУБОК БЕЛАЗА!

БЕЛАЗ – будущим поколениям: на заводе прошел студенческий чемпионат BELAZ Challenge-2018

Юрий Монастырский, заведующий кафедрой «Автомобильный транспорт» Криворожского национального университета, доктор технических наук, профессор:

С БЕЛАЗом нас связывает давнее сотрудничество. Мы работаем на самих месторождениях, в городе – десять карьеров, поэтому студенты нашего вуза владеют техническими вопросами, хорошо знают карьерную технику. Тем не менее меня переполняют эмоции – ребята молодцы! Хочется поблагодарить и организаторов турнира. Идея решения технических кейсов – замечательная! Этот практико-ориентированный образовательный проект дает студентам возможность попробовать себя в решении реальных задач, проявить творческие способности, демонстрируя новый взгляд на существующие практические проблемы, ведь будущее – за молодыми!

Команда Криворожского Национального Университета заняла первое место на международном чемпионате «BELAZ-CHALLENGE»

5 октября подводили итоги международного чемпионата. Его организовали в честь 70-летия компании «БелАЗ». Команда Криворожского Национального Университета заняла первое место

Криворізька делегація в Жодіно

Делегація від керівництва міста та провідних промислових підприємств здійснила робочий візит до Білорусі.
Вона відвідала Жодіно, де було підписано Угоду
про побратимство та співробітництво між цим містом та Кривим Рогом

Підготовка до міжнародного чемпіонату серед студентів технічних вузів «BELAZ Challenge-2018»

На транспортному факультеті на базі кафедри автомобільного транспорту відбулась підготовка делегації, яка представлятиме Україну на міжнародному чемпіонаті серед студентів технічних вузів «BelAZ Challenge-2018»

День відкритих дверей на Інгулецькому ГЗК
для студентів-транспортників

Відкриття сучасного класу для навчання роботі з новою технікою Caterpillar на кафедрі "Автомобільний транспорт"